Deze site gebruikt cookies als je geregstreerde gebruiker bent en inlogt

Artikelindex

Geschiedenis beginnend in Hoogstraten

In de 11e tot 14e eeuw ontstonden er dorpen in het Land van Hoogstraten, de oorsprong van de familie Roelands ligt in het dorp Meer en die van de familie Boeren in het dorp Meerle. Toch voor zover we op dit moment weten. De nederzettingen zijn in een aantal gevallen eigenlijk ouder, maar pas later kwamen er documenten waarin ze werden vermeld. Voor 1976 waren dat zelfstandige Belgische gemeenten en daarvoor min of meer zelfstandige gemeenschappen. Meerle zou al genoemd zijn in een schenkingsakte bij de stichting van de adij vanThorn in 922, daarbij werden vele goederen in het huidige Noord-Brabant aan de abdij geschonken. Hoogstraten zelf werd in 1210 gesticht volgens Wikipedia door Hendrik I hertog van Brabant en voorzien van vrijheidsrechten, met alle economische voordelen van dien. Vermoedelijk was er al eerder een pleisterplaats aan de doorgaande wegen naar Breda, Antwerpen en ‘s 's-Hertogenbosch-Nijmegen (via Tilburg). Hierdoor ontwikkelde Hoogstraten zich tot een klein handelsstadje. Hoogstraten werd gesticht binnen de parochie Wortel (deze werd reeds vermeld in 1155), waardoor de grote Sint-Catharinakerk van Hoogstraten de dochterkerk werd van de kleine Sint-Jan Baptistkerk van Wortel. Ook het kasteel van Hoogstraten bleef onder de parochie van Wortel. 160224 geschiedenisfoto Hoogstraten  Door ontginningen werd het land van Hoogstraten een landbouwgebied met groeiende bevolking. Vanaf de 16de eeuw zou Hoogstraten zich ontwikkelen tot een handelsstad die op economisch, politiek en religieus gebied een duidelijke dominerende invloed had op het grondgebied van de huidige Noorderkempen. Hoogstraten kende toen zijn grootste bloeiperiode. De eerste graaf en gravin de Lalaing behoorden tot de voornaamste adel in de Nederlanden, en lieten de kerk en het stadhuis bouwen. In 1518, onder graaf Antoon I van Lalaing werd het de hoofdplaats van het graafschap Hoogstraten.

In 1568 brak de tachtigjarige oorlog uit, waaronder Hoogstraten zwaar heeft geleden en waarvan het zich nooit helemaal heeft hersteld. Het volgende deel handelt uitgereid over die lange oorlog en beschrijft ook de gevolgen in de streek war onze voorouders thuis waren.